samenwerken

Over Kantoren Netwerk

Ons netwerk biedt een plek voor informele bespiegelingen en daarnaast formele collegiale consultatie.

Kantoren Netwerk brengt kennis samen. Persoonlijke aandacht en kleinschaligheid zijn belangrijke waarden als het gaat om je administratie. Maar hoe zit het met continuïteit bij ziekte of afwezigheid? Dan is het goed om te weten dat er een professionele waarneming is geregeld.

Binnen Kantoren Netwerk bouwt de ondernemer contacten op die vergelijkbaar zijn met de informele en formele contacten binnen een (middel)groot kantoor.

Contacten ontstaan en groeien tijdens de bijeenkomsten en cursussen van Kantoren Netwerk terwijl het gemeenschappelijke element van het lidmaatschap van Kantoren Netwerk een uitstekende introductie vormt naar andere ondernemers.

Onze ervaring is dat het schaalvoordeel door gezamenlijke inkoop al een besparing oplevert die groter is dan de jaarlijkse contributie.

De leden

van Kantoren Netwerk