Kwaliteit

Kwaliteit van Kantoren Netwerk

Een hoog kwaliteitsniveau is voor de leden van Kantoren Netwerk van groot belang. Daarom zijn we kritisch en toetsen we regelmatig op kwaliteit.

De kwaliteitstoetsing van onze organisatie wordt uitgevoerd op basis van expertise, scholing en proces. Deze toetsing levert een Kantoren Netwerk certificering op, waarmee het kantoor verantwoording kan afleggen richting toezichthouders en verzekeraars.

Keurmerk Kantoren Netwerk

Certificering

Certificering door Kantoren Netwerk wordt alleen afgegeven als een kantoor voldoet aan het kwaliteitsniveau dat door de organisatie is vastgesteld. Toetsing van de kwaliteitsnormen vind op regelmatige basis plaats.